ПРЕДСЈЕДНИК

 

ЗАМЈЕНИК

Шемсудин Кавазовић

 

ЧЛАНОВИ

Хајрудин Жилић
Мустафа Хрвић
Хасан Муратовић
Денијал Тулумовић
Асим Сарајлић
Горан Акшамија
Маријан Клаић
Борис Марјановић                                 Боро Кришто

 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa
бoрaчкa и инвaлидскa
питaњa

-


 

Надлежност

Одбор за борачка и инвалидска питања разматра питања: положаја, статуса и посебне заштите бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата, чланова породица шехида, односно погинулих бораца и демобилисаних припадника оружаних снага Федерације и друга питања из ове области из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија