ПРЕДСЈЕДНИK

Мира Гргић

ЗАМЈЕНИK

Боро Кришто

ЧЛАНОВИ

Мустафа Хрвић
Јасмина Зубић
Сабина Ћудић
Златко Кравић
Самира Бегић
Адиса Кокић-Хиновић
Елдар Чомор
Горан Опсеница
Анте Баковић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa
рaд и сoциjaлну зaштиту

Хабиба Зукић
Тел: +387 33 222-668


 

Надлежност

Одбор за рад и социјалну заштиту разматра питања: о основним правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о заштити на раду; о пензијском и инвалидском осигурању; о начелима дјечије заштите; о запошљавању; о заштити старих и изнемоглих лица и другим видовима социјалне заштите и о другим питањима из области рада и социјалне заштите из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија