У Представничком дому образују се клубови посланика политичких странака заступљених у Представничком дому (у даљем тексту: клубови посланика).
Клубови посланика образују се као облик дјеловања посланика у Представничком дому (посебно у припремама и утврђивању приједлога дневних редова сједница Представничког дома). 

Клуб посланика чини најмање три посланика из једне или из неколико удружених политичких странака, односно независних посланика.
Клуб посланика има предсједника и замјеника предсједника клуба посланика, који координирају рад клуба и остварују сарадњу са другим клубовима посланика.

Клубови посланика могу образовати координационо тијело за међусобну сарадњу.

Представнички дом осигурава просторије за рад клубова посланика, неопходна финансијска средства за њихову непосредну активност у Представничком дому, документацију и друга обавјештења у вези са радом Представничког дома, радних тијела Представничког дома, службена гласила Федерације и службена гласила Босне и Херцеговине и вршење административно-техничких и других услуга.

 

ПРEДСJEДНИЦИ КЛУБOВA ПOЛИTИЧКИХ СTРAНAКA
У ПРEДСTAВНИЧКOM ДOMУ ПAРЛAMEНTA ФEДEРAЦИJE БИХ

(MAНДAT 2018-2022.)

Br.

КЛУБОВИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

ПРЕДСЈЕДНИЦИ КЛУБОВА

1.

Странка демократске акције

Асим Сарајлић, предсједник( поднио оставку на мјесто Заступника)
Осман Ћатић, замјеник предсједника
 

2.

Социјалдемократска партија БИХ

Дамир Машић, предсједник
Мира Гргић. замјеник предсједника

3.

ХДЗ БИХ,ХСС,ХКДУ БИХ,ХСП-ХНС,ХСП ДР АС БИХ,
ХДУ БИХ,ХСС СР-од 8.1.2019.Клуб ХДЗ-ХНС

Др.Младен Бошковић, предсједник
 

4.

ДФ-ГС,Желјко Комшић:БиХ побјеђује!

Алма Кратина, предсједница

5.

СББ-Фахрудин Радончић

Азра Хаджић-Бећирспахић, предсједница
Муниб Јусуфовић,замјеник предсједнице

6.

Наша странка

Сабина Ћудић, предсједница
Насиха Поздер, замјеник предсједнице

7.

Покрет демократске акције

Елзина Пирић,предсједница
Азмир Хусић,замјеник предсједнице

8.

Клуб посланика Народ и правда и Независни блок

Нермин Музур, предсједник
Амер Обрадовић, замјеник предсједника
 

9. Клуб ХЏ 1990. И Лабуристи БиХ Боро Кришто, предсједник
Мирвет Бегановић, замјеник предсједника
 
10. Клуб самосталних заступника Елдин Враче, предсједник
Џенана Хоџић, замјеница предсједника
 
11. Клуб А-СДА за Европску БИХ-заједно Ирфан Дурић, предсједник
Тахир Нухић, замјеник предсједника