ПРЕДСЈЕДНИК

Ахмед Џубур

ЗАМЈЕНИК

Санела Кларић

ЧЛАНОВИ

Борис Марјановић
Алма Кратина
Илхан Бушатлић 
Боро Кришто 
Мујо Хасић
Расим Омеровић
Мехрудин Шваго 
Шемсудин Кавазовић
Зијад Алајбеговић

 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa
пoљoприврeду,
вoдoприврeду и шумaрствo


Тел: +387 33 442-543


 

Надлежност

Одбор за пољопривреду и шумарство разматра питања: о развоју пољопривреде и шумарства; о економском положају и удруживању земљорадника; о политици коришћења земљишта на федералном нивоу, посебно пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта; управљању шумама и шумским земљиштем; о лову и риболову; о здравственој заштити стоке и дивљачи и заштити биља; о режиму вода; заштити од елементарних непогода; о метеоролошкој, хидролошкој и сеизмолошкој служби; о програмима развоја у областима пољопривреде и шумарства и о другим питањима из области пољопривреде и шумарства из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија