26. фебруар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 13. ванредна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 98. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржана у уторак и сриједу 26. и 27. фебруара 2013. године, у 10.00 часоваЗа 13. ванредну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о допунама Закона о потврђивању права на пријевремену старосну пензију остварену под повољнијим условима, предлагач: Клуб посланика СДА – хитни поступак;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у ФБиХ – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара и ватрогаству – хитни поступак;
 4. Приједлог закона о електронском документу;
 5. Приједлог закона о заштити жираната у ФБиХ;
 6. Нацрт закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом;
 7. Нацрт закона о запосленицима у органима јединица локалне самоуправе;
 8. Нацрт закона о привредним коморама;
 9. Нацрт закона о хемикалијама;
 10.  Нацрт закона о помоћи на путевима;
 11. Нацрт закона о биоцидима;
 12. Нацрт закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера у ФБиХ;
 13. Нацрт закона о слатководном рибарству ФБиХ;
 14. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Raiffeisen Bank International AG за финансирање пројекта модернизације Универзитета у Бихаћу;
 15. Приједлог одлуке о о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и UniCredit bank Austria AG за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за потребе јавне установе опште болнице "Прим. др. Абдулах Накаш";
 16. Приједлог финансијског плана – буџета ФЕРК-а за 2013. годину;
 17. Приједлог финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2013. годину и Процјене плана за 2014. и 2015. годину;
 18. Приједлог финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2013. годину;
 19. Приједлог финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину;
 20. Приједлог других измјена и допуна Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2012. годину;
 21. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ:
  a)    Закон о допуни Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе;
  б) Закон о измјени Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју;
 22. Избори и именовања
  - формирање Клуба парламентарки.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.