ПРЕДСЈЕДНИК

Насиха Поздер

ЗАМЈЕНИК

Нијаз Хелез

ЧЛАНОВИ

Ахмет Џумбур
Самер Решидат
Елмедин Володер
Адин Хуремовић
Аднан Ефендић
Салко Букваревић
Суад Какњо
Ивица Павковић
Петар Галић

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Oдбoрa зa
прoстoрнo урeђeњe,
стaмбeнo-кoмунaлну пoлитику,
eкoлoгиjу и туризaм


 


 

Надлежност

Одбор за просторно уређење, стамбено-комуналну политику, екологију и туризам разматра питања: о просторном и урбанистичком планирању; о начелима комуналних дјелатности; о стамбеним односима и откупу станова; о начелима у области стамбене изградње и њеног финансирања и управљања и газдовања стамбеним и пословним зградама; о начелима стамбеног задругарства; политику заштите човјекове околине; коришћење природних богатстава; коришћење земљишта на федералном нивоу; о режиму вода; о заштити од пожара и других елементарних непогода; о метеоролошкој, хидролошкој и сеизмолошкој служби и о другим питањима из области просторног уређења, стамбено-комуналне политике, екологије, заштите човјекове околине и области туризма из надлежности Представничког дома.

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија