11. април. 2013.

Обавјештавам Вас да ће наставак 19. редовнe сједницe Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржан у четвртак, 11. априла 2013. године, у 10.00 часова према већ утврђеном дневном реду:

5.    Нацрт закона о запосленицима у органима јединица локалне самоуправе;

 1. Нацрт закона о хемикалијама;
 2. Нацрт закона о помоћи на путу;
 3. Нацрт закона о биоцидима;
 4. Нацрт закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера у ФБиХ;
 5. Приједлог Закључка о оснивању Клуба парламентарки Представничког дома Парламента ФБиХ
 6. a) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Raiffeisen Bank International AG за финансирање пројекта модернизације Универзитета у Бихаћу;
  б) Споразум о кредиту (Пројекат „Модернизација Универзитета у Бихаћу“) између БиХ коју заступа Министарство финансија и трезора и Raiffeisen Bank International AG;
  ц) Усаглашени записник са преговора;
  д) Информација о робном кредиту Raiffeisen Bank International AG за финансирање Пројекта Модернизација Универзитета у Бихаћу;
 1. a) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о кредиту између Босне и Херцеговине и UniCredit bank Austria AG за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за потребе Jавне установе Oпште болнице "Прим. др. Абдулах Накаш";
  б) Кредитни споразум за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за потребе Јавне установе Опћа болница „Прим. Др. Абдулах Накаш“ између БиХ коју представља Министарство финансија и трезора и UniCredit bank Austria AG
  ц) Усаглашени записник са преговора
  д) Информација о задужењу по Споразуму о кредиту између БиХ и UniCredit bank Austria AG за финансирање Пројекта набавке медицинске опреме за потребе Јавне установе Опћа болница „Прим. Др. Абдулах Накаш”
 1. Приједлог финансијског плана – буџета ФЕРК-а за 2013. годину;
 1. Приједлог финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2013. годину и Процјене плана за 2014. и 2015. годину;
 2. Приједлог финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2013. годину;
 3. Приједлог финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину;
 4. Приједлог Одлуке о задуживању секретара оба Дома Парламента ФБиХ да припреме текст Одлуке о Заједничкој служби Парламента ФБиХ;
 5. Избори и именовања

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.