07. мај. 2013.

Обавјештавам Вас да ће наставак 19. редовнe сједницe Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржан у уторак, 07. маја 2013. године, у 10.00 часова према већ утврђеном дневном реду:

16. Приједлог финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину;

17. Приједлог Одлуке о задуживању секретара оба Дома Парламента ФБиХ да припреме текст Одлуке о Заједничкој служби Парламента ФБиХ;

18. Избори и именовања

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.