25. јун. 2013.

Обавјештавам Вас да ће  20. редовна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржана у уторак 25. јуна 2013. годинe у 10,00. часова. За 20. редовну сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о угоститељској дјелатности – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о допуни Закона о облигационим односима – хитни поступак,
 3. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији БиХ (Зоран Перић, Селма Јакуповић, заступници и Анер Жуљевић, делегат) – хитни поступак,
 4. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о ловству – скраћени поступак,
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансијској консолидацији Јавног предузећа Жељезнице Федерације БиХ, д.о.о. Сарајево за период 01.01.2008. до 31.12.2012. године – скраћени поступак,
 6. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о лизингу,
 7. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о микрокредитним организацијама,
 8. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о банкамa,
 9. Приједлог Закона о сточарству,
 10. Приједлог Закона о стварним правима,
 11. Приједлог Закона о пољопривредним савјетодавним службама,
 12. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања,
 13. Приједлог Закона о електричној енергији у Федерацији БиХ,
 14. Приједлог Закона о заштити природе,
 15. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о цестама  Федерације БиХ,
 16. Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ,
 17. Приједлог Одуке о измјени Одлуке о оснивању Фонда за професиолналну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом,
 18. Приједлог Стратегије развоја индустрије текстила, одјеће, коже и обуће у Федерацији БиХ,
 19. Обрачун средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2011. годину са Одлуком о прихватању Обрачуна средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине  за 2011. годину ,V.број: 1658/12 од 27.12.2012.годину
  - Извјештај  „Здравствено стање становништва и здравствене заштите у Федерацији Босне и Херцеговине -2011. година са Одлуком о прихватању Извјештаја „Здравствено стање  становништва  и здравствене заштите у Федерацији Босне и Херцеговине -2011. године, V.број: 1657/12 од 27.12.2012.,
 20. Извјештај о раду  Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 2012. годину број: 01-02-4-660/13 0д 28.3.2013. године,
  - Извјештај о  реализацији финансијског плана за 2012. Годину број: 01-02-4-550/13 од 14.3.22013 године,
 21. Статут Универзитетског клиничког центра Сарајево,
 22. Статут Завода за трансфузијску  медицину Федерације БиХ,
 23. Избор и именовања

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ, улица Хамдије Крешевљаковића 3. Сарајево.