ПРЕДСЈЕДНИК

 

ЗАМЈЕНИК

 

ЧЛАНОВИ

Из Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

 

Из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине: 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Заједничке комисије
за усаглашавање различито
усвојених текстова закона
у домовима Парламента


Tel: