23. јул. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 21. редовна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржана  у уторак и сриједу, 23. и 24. јула 2013. године у 10,00. часова. За 21. редовну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о продаји станова на којима постоји станарско право – хитни поступак;
 2. Приједлог закона о измјенама идопунама Закона о провођењу контроле законитости коришћења права из области борачко – инвалидске заштите – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара и ватрогаству – хитни поступак;
 4. Приједлог закона о допуни Закона о здравственој заштити – скраћени поступак;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе – скраћени поступак;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона ФБиХ, предлагач: Клуб посланика СДП-а – скраћени поступак;
 7. Приједлог закона о истраживању и експлоатацији нафте и плина у ФБиХ;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у ФБиХ;
 10. Нацрт закона о измјенама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза ФБиХ;
 11. Нацрт закона о поштанском промету ФБиХ;
 12. Нацрт закона о буџетима у ФБиХ;
 13. Нацрт закона о играма на срећу;
 14. Нацрт закона о гасу у ФБиХ;
 15. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичке основе Регулационог плана историјско градског подручја Благај за период од 2011. до 2021. године и Регулациони план историјско градског подручја Благај за период од 2011. до 2021. године – урбанистичка основа;
 16. Извјештај о извршењу буџета ФБиХ за 2012. годину;
 17. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о извјештајима ревизије финансијских извјештаја јавних предузећа из надлежности Парламента ФБиХ за 2011. годину;
 18. Извјештај о раду за 2012. годину и Финансијски план са Програмом рада за 2013. годину Комисије за вриједносне папире;
 19. Аналитички извјештај о пословању Фонда за заштиту околиша ФБиХ за 2012. годину;
 20. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2012. годину;
 21. Извјештај о провођењу Закона о концесијама;
 22. Извјештај о стању у пољопривреди (Зелени извјештај) у 2011. години;
 23. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ, улица Хамдије Крешевљаковића 3. Сарајево.