10. септембар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће наставак 21. редовне сједнице Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржан  у уторак, 10. септембра 2013. године у 10.00 часова, са преосталим тачкама дневног реда:

 

  1. Извјештај о извршењу Буџета ФБиХ за 2012. годину,
  2. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о извјештајима ревизије финансијских извјештаја јавних предузећа из надлежности Парламента ФБиХ за 2011. годину,
  3. Извјештај о раду за 2012. годину и Финансијски план са Програмом рада за 2013. годину Комисије за вриједносне папире,
  4. Аналитички извјештај о пословању Фонда за заштиту околиша ФБиХ за 2012. годину,
  5. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2012. годину,
  6. Извјештај о провођењу Закона о концесијама,
  7. Извјештај о стању у пољопривреди (Зелени извјештај) у 2011. години.