06. мај. 2011.

ДНЕВНИ РЕД 12. СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФБИХ

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о почетном билансу стања предузећа и банака – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о вјештацима – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о принципима локалне самоуправе, предлагач: Клуб посланика Станке за БиХ – хитни поступак,
 4. Приједлог закона о Развојној банци ФБиХ,
 5. Приједлог закона о Националном парку Уна,
 6. Нацрт закона о ветеринарству у ФБиХ,
 7. Нацрт закона о безбједности и здрављу на раду,
 8. Нацрт закона о тржишту вриједносних папира,
 9. Нацрт закона о геолошким истраживањима ФБиХ,
 10. Нацрт закона о рударству ФБиХ,
 11. Приједлог одлуке о утврђивању подручја «Аутопут на Коридору Vц» подручјем посебних обиљежја од значаја за ФБиХ,
 12. Приједлог одлуке о приступању изради Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за ФБиХ – «Аутопута на Коридору Vц» 2008. до 2028.,
 13. План пословања за 2008. Јавног предузећа Жељезница БиХ,
 14. Приједлог измјена и допуна Етичког кодекса, предлагач: Етичка комисија,
 15. Извјештај о раду РТV ФБиХ у 2007. и проширена информација о стању у РТV ФБиХ,
 16. Извјештај о реализацији средстава са позиције текућих трансфера за друго полугодиште 2007. :
 • Кабинета предсједника ФБиХ,
 • Кабинета потпредсједника ФБиХ,
 • Кабинета потпредсједника ФБиХ,
 1. Извјештај Vладе ФБиХ о подузетим конкретним мјерама у правцу заштите грађана од неконтролисаног вала поскупљења основних животних намирница са ефектима подузетих мјера,
 2. Информација о националној заступљености запослених у свим  институцијама ФБиХ које се финансирају из буџета ФБиХ, као и предузећима чији је већински власник Влада ФБиХ, предлагач: Клуб посланика Хрватско заједништво (ХДЗ 1990, ХЗ –ХКДУ-Демокршћани) и ХДЗ БиХ,

     19. Избори и именовања.