12. новембар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 24. редовна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржана  у уторак и сриједу, 12. и 13. новембра 2013. године у 10.00 часова. За 24. редовну сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини – хитни поступак;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о стварним правима, предлагач: Насир Бегановић – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о прекршајима;
 4. Нацрт закона о комасацији;
 5. Нацрт закона о државној служби ФБиХ;
 6. Нацрт закона о привредним друштвима;
 7. Нацрт закона о јавно приватном партнерству;
 8. Приједлог стратегије реформе пензијског система у ФБиХ;
 9. Извјештај о раду Владе ФБиХ за 2012. годину;
 10. Извјештај о раду Федералног правобранилаштва за 2012. годину;
 11. Приједлог аутентичног тумачења члана 4. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у ФБиХ, предлагач: Законодавно-правна комисија;
 12. Годишњи извјештај Високог  судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине,
 13. Извјештај Европске мреже правосудних вијећа,
 14. Информација о имплементацији развојних пројеката у ФБиХ у 2012. години;
 15. Информација о спољном и унутрашњем дугу ФБиХ на дан 31.12.2012. године;
 16. Извјештај о извршењу буџета ФБиХ за период јануар – јуни 2013. године;
 17. Извјештај о задужењу ФБиХ по основу емисије Трезорских записа (Аукција од 03.09.2013. године);
 18. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ, улица Хамдије Крешевљаковића 3, Сарајево.