21. новембар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 25. редовна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ,  у складу са чланом 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржана у  четвртак, 21. новембра 2013. године, у 10.00 часова.  За 25. редовну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Нацрт Буџета ФБиХ за 2014. годину са Планом развојних пројеката ФБиХ за период 2014.-2016. године,
  2. Нацрт закона о извршењу Буџета ФБиХ за 2014. годину.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.