Представнички дом има Стручну службу у којој раде државни службеници и намјештеници и који извршавају послове за потребе Представничког дома, клубова странака и радних тијела.

У Стручној служби Представничког дома постоје три организацијска дијела и то:

  1. Уред предсједавајућег Представничког дома и потпредсједавајућих Представничког дома
  2. Уред секретара Представничког дома
  3. Служба радних тијела Представничког дома

Стручна служба Представничког дома обавља тачно утврђене послове који су предвиђени Уставом, законима , Пословником Представничког дома и интерним правним актима.

ДАЉЕ О ПОСЛОВИМА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ ОВДЈЕ