05. децембар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 19. ванредна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ,  у складу са чланом 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржана у  четвртак, 05. децембра 2013. године, у 10.00 сати.  За 19. ванредну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Приједлог Буџета ФБиХ за 2014. годину са Планом развојних пројеката ФБиХ за период 2014.-2016. године,
  2. Приједлог закона о извршењу Буџета ФБиХ за 2014. годину,
  3. а) Приједлог Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2014. годину и процјене за 2015. и 2016. годину,
    б) Приједлог Финансијског плана Завода за пензијско и инвалидско осигурање ФБиХ за 2014. годину,
    ц) Приједлог Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2014. годину.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.