10. децембар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће  наставак 24. редовне сједнице Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржан  у уторак, 10. децембра 2013. године у 10,00. сати са преосталим тачкама дневног реда:

  1. Извјештај о раду Владе ФБиХ за 2012. годину,
  2. Извјештај о раду Федералног правобранилаштва за 2012. годину,
  3. Приједлог аутентичног тумачења члана 4. Закона о плаћама и накнадама судија и тужилаца у ФБиХ, предлагач: Законодавно-правна комисија,
  4. Годишњи извјештај Високог  судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине,
  5. Извјештај Европске мреже правосудних вијећа,
  6. Информација о имплементацији развојних пројеката у ФБиХ у 2012. години,
  7. Информација о вањском и унутрашњем дугу ФБиХ на дан 31.12.2012. године,
  8. Извјештај о извршењу Буџета ФБиХ за период јануар – јуни 2013. године,
  9. Извјештај о задужењу ФБиХ по основу емисије Трезорских записа (Аукција од 03.09.2013. године),
  10. Избори и именовања.