17. децембар. 2013.

Обавјештавам Вас да ће 26. редовна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржана  у уторак и сриједу, 17. и 18. децембра 2013. године у 10.00 часова. За 26. редовну сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона  о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова  на којима  постоји станарско право – хитни поступак,
 3. Приједлог закона  о допуни  Закона  о коришћењу  обновљивих  извора енергије и ефикасне  когенерације – хитни поступак,
 4. Приједлог закона  о измјенама и допунама Закона  о јединственом систему  регистрације, контроле и наплате доприноса - хитни поступак,
 5. Приједлог закона  о измјенама Закона  о финансијској  консолидацији рудника угља у Федерацији Босне и Херцеговине према обрачунатим , а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. године- хитни поступак,
 6. Приједлог  закона   о измјенама и допунама  Кривичног  закона  Федерације  Босне и Херцеговине – скраћени поступак,
 7. Приједлог закона   о измјенама и допунама Закона  о трансплатацији органа  и ткива у сврху лијечења – скраћени поступак,
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона  о министарским, владиним  и  другим именовањима ФБиХ – скраћени поступак,
 9. Приједлог закона  о сузбијању  корупције  и организованог криминала у Федерацији Босне и Херцеговине,
 10. Приједлог закона о одузимању  незаконито  стечене имовине Федерације Босне и Херцеговине,
 11. Приједлог закона  о инспекцијама Федерације Босне и Херцеговине,
 12. Приједлог закона  о измјенама  Закона  о утврђивању и начину измирења  унутрашњих обавеза Федерације Босне и Херцеговине,
 13. Приједлог закона  о заштити корисника  финансијских услуга,
 14. Приједлог закона  о финансијској консолидацији  привредних друштава  у Федерацији Босне и Херцеговине,
 15. Приједлог закона  о измјенама и допунама  закона  о подстицању развоја  мале привреде,
 16. Приједлог закона   о измјенама и допунама Закона  о ловству,
 17. Приједлог закона  о  закона о прекршајима,
 18. Нацрт закона  о измјенама и допунама Закона  о унутрашњој трговини,
 19. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о финансијској консолидацији Јавног предузећа Жељезнице Федерације д.о.о. Сарајево за период 1.1.2008.  године до 31.12.2012. године,
 20. Нацрт закона  о недопуштеном оглашавању,
 21. Нацрт закона  о привредним друштвима,
 22. Нацрт закона о јавном приватном партнерству,
 23. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине  и Ерсте банк Оестеррецхисцхен спаркассен АГ за  реализацију  Пројекта „Набавка медицинске опреме за здравствене установе у Унско-санском кантону“,
 24. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму  између Босне и Херцеговине и Европске банке за  обнову и развој (ЕБРД) за реализацију  Пројекта водовод и канализација Сарајево,
 25. Обрачун средстава  у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине,
 26. Статут Регулаторне комисије  за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине,
 27. Извјештај Парламентарне комисије  одговорне за ревизију  о ревизијском извјештају Буџета Федерације  Босне и Херцеговине  и ревидираних корисника Буџета Федерације  Босне и Херцеговине за 2012. годину,
 28. Усаглашавање  текстова  приједлога закона  и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ:
  а)Приједлог закона  о измјенама и допунама закона  о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања
  б)Приједлог закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку,
 29. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ, улица Хамдије Крешевљаковића 3, Сарајево.