28. јануар. 2014.

Обавјештавам Вас да ће  наставак 26. редовне сједнице Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ,  бити одржан  у уторак и сриједу, 28. i 29. јануара 2014. године у 10,00. сати са преосталим тачкама дневног реда:

 1. Приједлог закона  о инспекцијама Федерације Босне и Херцеговине,
 2. Приједлог закона  о измјенама  Закона  о утврђивању и начину измирења  унутрашњих обавеза Федерације Босне и Херцеговине,
 3. Приједлог закона  о заштити корисника  финансијских услуга,
 4. Приједлог закона  о финансијској консолидацији  привредних друштава  у Федерацији Босне и Херцеговине,
 5. Приједлог закона  о измјенама и допунама  закона  о потицању развоја  мале привреде,
 6. Приједлог закона   о измјенама и допунама Закона  о ловству,
 7. Приједлог закона  о  прекршајима,
 8. Нацрт закона  о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине,
 9. Нацрт  закона   о измјенама и допунама  Кривичног  закона  Федерације  Босне и Херцеговине,
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона  о министарским, владиним  и  другим именовањима ФБиХ,
 11. Нацрт закона  о измјенама и допунама Закона  о унутрашњој трговини,
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о финансијској консолидацији Јавног предузећа Жељезнице Федерације д.о.о. Сарајево за период 1.1.2008.  године до 31.12.2012. године,
 13. Нацрт закона  о недопуштеном оглашавању,
 14. Нацрт закона  о привредним друштвима,
 15. Нацрт закона о јавном приватном партнерству,
 16. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине  и Ерсте банк Оестеррецхисцхен спаркассен АГ за  реализацију  Пројекта  „Набавка медицинске опреме за здравствене установе у Унско-санском кантону“,
 17. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму  између Босне и Херцеговине и Европске банке за  обнову и развој (ЕБРД) за реализацију  Пројекта водовод и канализација Сарајево
 18. Обрачун средстава  у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине,
 19. а) Статут Регулаторне комисије  за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине,
  б) Приједлог Финансијског плана ФЕРК-а за 2014. годину,
 20. Извјештај Парламентарне комисије  одговорне за ревизију  о Ревизијском извјештају Буџета Федерације  Босне и Херцеговине  и ревидираних корисника Буџета Федерације  Босне и Херцеговине за 2012. годину,
 21. Усаглашавање  текстова  приједлога закона  и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ:
  а)Приједлог закона  о измјенама и допунама закона  о оснивању Института за медицинско вјештачење здравственог стања
  б)Приједлог закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку,
 22. Избори и именовања