26. март. 2014.

Обавјештавам Вас да ће 28. редовна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржана у сриједу и четвртак, 26. и 27. марта  2014. године у 10,00. часова. За 28. редовну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог Амандмана  CX и Амандмана CXI на Устав Федерације БиХ;
 2. Приједлог закона о допунама Закона о унутрашњим пословима ФБиХ – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о финансијској консолидацији рудника угља у ФБиХ према обрачунатим, а неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009.-2015.година – хитни поступак;
 4. Приједлог закона о измјенама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку – хитни поступак;
 5. Приједлог закона о наплати и дјелимичном отпису дуговања спортским колективима – хитни поступак;
 6. Приједлог закона о допуни Закона о Пореској управи Федерације БиХ – хитни поступак;
 7. Приједлог закона  о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле законитости коришћења права из области борачко-инвалидске заштите – хитни поступак;
 8. Приједлог закона о спречавању насиља на спортским догађајима Федерације БиХ, предлагач: Аида Чикић – хитни поступак;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица – скраћени поступак;
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ;
 11. Приједлог закона о нафтним дериватима у Федерацији БиХ;
 12. Приједлог закона о биоцидима;
 13. Приједлог закона о хемикалијама;
 14. Приједлог правила и поступака за израду закона и других прописа Федерације БиХ;
 15. Нацрт закона о финансијском пословању;
 16. Приједлог просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију БиХ „Слив ријеке Уне“ 2007-2027. година;
 17. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ;
 18. Избори и именовања.