29. април. 2014.

На основу члана 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

29. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за уторак, 29. априла 2014. године, са почетком у 10,00 часова.

За 29. редовну сједницу предлажем сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Приједлог амандмана  CX и амандмана CXI на Устав Федерације БИХ;
 2. Приједлог закона о допуни Закона о судовима у ФБиХ – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о кривичном поступку ФБиХ – хитни поступак;
 4. Приједлог закона о сузбијању корупције и организованог криминала у ФБиХ – хитни поступак;
 5. Приједлог закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом – хитни поступак;
 6. Приједлог закона о прекршајима – хитни поступак;
 7. Приједлог закона о измјени Кривичног закона ФБиХ – скраћени поступак;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе – скраћени поступак;
 9. Приједлог закона о нафтним дериватима у ФБиХ;
 10. Нацрт закона о издвајању и усмјеравању дијела прихода предузећа остварених радом термоелектрана,
 11. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору број 1 о Амандману на Уговор о зајму од 28.10.2008. године између БиХ и Европске банке за обнову и развој за Пројекат Коридор Vц,
 12. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму и пројекту Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), БиХ, ФБиХ и Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за реализацију Пројекта изградње хидроелектране Јањићи,
 13. Усаглашавање текстова закона различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
 14. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.