21. мај. 2014.

На основу члана 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

30. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за сриједу и четвртак, 21. и 22.  маја 2014. године, са почетком у 10.00 часова.

За 30. редовну сједницу предлажем сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Приједлог закона о измјенама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку – хитни поступак;
 2. Приједлог измјена и допуна Закона о здравственом осигурању ФБиХ, предлагач: Бесима Борић – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о допунама Кривичног закона ФБиХ, предлагач: Мирза Устамујић – хитни поступак;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења – скраћени поступак;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називу насељених мјеста у одређеним општинама, предлагач: Сеад Омербеговић – скраћени поступак;
 6. Приједлог закона о играма на срећу;
 7. Приједлог закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом;
 8. Приједлог закона о биоцидима;
 9. Приједлог закона о хемикалијама;
 10. Приједлог правила и поступака за израду закона и других прописа ФБиХ,
 11. Нацрт закона о Јавној установи Завод за прихват и васпитање дјеце и малољетника – Сарајево;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у приватном осигурању;
 13. Нацрт закона о личном имену;
 14. Нацрт закона о заштити околине;
 15. Нацрт закона о измјенама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом;
 16. Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;
 17. Нацрт закона о трезору у ФБиХ;
 18. Нацрт закона о јединственим начелима и оквиру материјалне подршке лица са инвалидитетом;
 19. Нацрт закона о финансијском пословању;
 20. Нацрт закона о спречавању насиља на спортским догађајима, предлагач: Аида Чикић,
 21. Приједлог Резолуције о унапређењу трансплантацијске медицине у ФБиХ,
 22. Приједлог Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за ФБиХ “Слив ријеке Уне” 2007 – 2027. године;
 23. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.