22. мај. 2014.

На основу члана 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ и на приједлог Владе ФБиХ

С А З И В А М

25. ванредну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за четвртак, 22. мај 2014. године, са почетком у 10,00 часова.

За 25. ванредну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Приједлог измјена и допуна Буџета ФБиХ за 2014. годину – хитни поступак,
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета ФБиХ за 2014. годину – хитни поступак,
  3. Приједлог измјена и допуна Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2014. годину – хитни поступак.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.