03. јун. 2014.

Обавјештавам Вас да ће  наставак 29. редовне сједнице и 30. редовна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, бити одржане у уторак и сриједу, 03. и 04.  јуна  2014. године у 10,00. сати. За 30. редовну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Приједлог закона о измјенама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку – хитни поступак;
 2. Приједлог измјена и допуна Закона о здравственом осигурању ФБиХ, предлагач: Бесима Борић – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о допунама Кривичног закона ФБиХ, предлагач: Мирза Устамујић – хитни поступак;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења – скраћени поступак;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називу насељених мјеста у одређеним општинама, предлагач: Сеад Омербеговић – скраћени поступак;
 6. Приједлог закона о инспекцијама ФБиХ,
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у ФБиХ,
 8. Приједлог закона о играма на срећу;
 9. Приједлог закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом;
 10. Приједлог закона о биоцидима;
 11. Приједлог закона о хемикалијама;
 12. Приједлог правила и поступака за израду закона и других прописа ФБиХ,
 13. Нацрт закона о Јавној установи Завод за прихват и васпитање дјеце и малољетника – Сарајево;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у приватном осигурању;
 15. Нацрт закона о личном имену;
 16. Нацрт закона о заштити околине;
 17. Нацрт закона о измјенама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом;
 18. Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;
 19. Нацрт закона о трезору у ФБиХ;
 20. Нацрт закона о јединственим начелима и оквиру материјалне подршке лица са инвалидитетом;
 21. Нацрт закона о финансијском пословању;
 22. Нацрт закона о спречавању насиља на спортским догађајима, предлагач: Аида Чикић,
 23. Приједлог Резолуције о унапређењу трансплантацијске медицине у ФБиХ,
 24. Приједлог Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за ФБиХ “Слив ријеке Уне” 2007 – 2027. године;
 25. Избори и именовања.

НАПОМЕНА: Дискусија о Приједлогу Одлуке о прихватању задужења по Уговору број 1 о Амандману на Уговор о зајму од 28.10.2008. године између БиХ и Европске банке за обнову и развој за Пројекат Коридор Вц није закључена. Представнички дом је усвојио закључак којим је одгођено изјашњавање о овој тачки дневног реда док се не достави образложење о утрошку средстава у изградњи аутоцесте од 01.01.2011. до 01.01.2014. године. Влада је доставила тражене информације 19.05.2014. године и истог дана су Вам  достављене  е-маилом, а два дана касније и на ЦД-у.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.