25. јун. 2014.

На основу члана 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

САЗИВАМ

31. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за сриједу и четвртак, 25. и 26.  јуна 2014. године, са почетком у 10.00 часова.

За 31. редовну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о измјени Закона о Пореској управи ФБиХ – хитни поступак;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама – хитни поступак;
 3. Приједлог закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом - хитни поступак;
 4. Приједлог закона о допуни Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе – скраћени поступак;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе – скраћени поступак;
 6. Приједлог закона о унутрашњим пословима ФБиХ;
 7. Приједлог закона о насљеђивању у ФБиХ;
 8. Приједлог закона о биоцидима;
 9. Приједлог закона о хемикалијама;
 10. Приједлог закона о унутрашњем платном промету;
 11. Приједлог закона о допуни Кривичног закона, предлагач: Јасмин Дувњак,
 12. Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;
 13. Нацрт закона о порезу на добит;
 14. Нацрт закона о судској полицији;
 15. Нацрт закона о платама и другим материјалним правима чланова органа управљања и других органа институција ФБиХ, јавних предузећа и других привредних друштава у већинском власништву ФБиХ;
 16. Нацрт закона о премјеру и регистрацији некретнина;
 17. Нацрт закона о држављанству ФБиХ;
 18. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења;
 19. Нацрт закона о јединственом регистру корисника готовинских накнада на које се не уплаћују доприноси;
 20. Нацрт закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера у ФБиХ;
 21. Нацрт закона о принципима образовања одраслих у ФБиХ;
 22. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини;
 23. Нацрт закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције, предлагач: Комисија за безбједност Дома народа Парламента ФБиХ;
 24. Нацрт закона о измјени Закона о Влади ФБиХ, предлагач: Јосип Перић, делегат у Дому народа Парламента ФБиХ;
 25. Приједлог просторног плана ФБиХ за период од 2008. до 2028. године;
 26. Приједлог пдлуке о измјенама и допунама Одлуке о приступању изради Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за ФБиХ “Враница” за период од 2008. до 2028. године;
 27. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о финансирању између БиХ и Међународне асоцијације за развој (IDА) за реализацију Пројекта енергетске ефикасности;
 28. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између БиХ и Саудијског фонда за развој  за реализацију Пројекта “Развој инфраструктуре у Горажду”;
 29. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму и Пројекту између Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Франкрурт на Мајни, БиХ, ФБиХ и општина Тузла и Зеница за реализацију Пројекта водоснабдијевања и збрињавања отпадних вода у БиХ II;
 30. Програм преструктурирања електроенергетског сектора у ФБиХ;
 31. Приједлог Резолуције о унапређењу трансплантацијске медицине у ФБиХ;
 32. Извјештај “Здравствено стање становништва и здравствена заштита у ФБиХ – 2012. година”;
 33. Извјештај о раду и пословању РТВ ФБиХ јануар – децембар 2012. године;
 34. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.