16. април. 2009.

У складу с чланом 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, обавјештавам Вас да ће се  20. ванредна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ одржати у четвртак, 16. априла 2009. године, у 10.00 часова. За 20. ванредну  сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Информација о стању металне, електро и намјенске индустрије у ФБиХ са анализом утицаја рецесије и закључцима Владе ФБиХ.