СПИСАК ПОСЛАНИКА ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ БИХ

1. Абдић Хамдија

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: hamdija.abdic@parlamentfbih.gov.ba

2. Бегић Самира

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: samira.begic@parlamentfbih.gov.ba

3. Дацић Ташо

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: taso.dacic@parlamentfbih.gov.ba

4. Чомор Елдар

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: eldar.comor@parlamentfbih.gov.ba

5. Ћатић Осман

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: osman.catic@parlamentfbih.gov.ba

6. Ефендић Аднан

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  adnan.efendic@parlamentfbih.gov.ba

7. Гаджић Рахим

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: rahim.gadzic@parlamentfbih.gov.ba

8. Галијашевић Миралем

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: miralem.galijasevic@parlamentfbih.gov.ba

9. Хоџић Џенана

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: dzenana.hodzic@parlamentfbih.gov.ba

10. Ибришимовић Јасминка

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: jasminka.ibrisimovic@parlamentfbih.gov.ba

11. Јукановић Енвер

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: enver.jukanovic@parlamentfbih.gov.ba

12. Какнјо Суад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  suad.kaknjo@parlamentfbih.gov.ba

13. Камбер Асим

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: asim.kamber@parlamentfbih.gov.ba

14. Каплан Салмир

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: salmir.kaplan@parlamentfbih.gov.ba

15. Кокић-Хиновић Адиса

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: adisa.kokic-hinovic@parlamentfbih.gov.ba

16. Махмутбеговић Мелика

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: melika.mahmutbegovic@parlamentfbih.gov.ba

17. Машетић Сенад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: senad.masetic@parlamentfbih.gov.ba

18. Машовић Амор

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: amor.masovic@parlamentfbih.gov.ba

19. Мазић Едита

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  edita.mazic@parlamentfbih.gov.ba

20. Мушић Зијат

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:   zijat.music@parlamentfbih.gov.ba

21. Османовић Исмет

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ismet.osmanovic@parlamentfbih.gov.ba

22. Пецо Мирсад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mirsad.peco@parlamentfbih.gov.ba

23. Појскић Белма

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  belma.pojskic@parlamentfbih.gov.ba

24. Рошић Хусеин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  husein.rosic@parlamentfbih.gov.ba

25. Володер Елмедин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: elmedin.voloder@parlamentfbih.gov.ba

26. Заимовић Мирсад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba

27. Зилджић Салко

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  salko.zildzic@parlamentfbih.gov.ba

28. Зукић Ибрахим

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ibrahim.zukic@parlamentfbih.gov.ba

29. Зуко Кенела

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  kenela.zuko@parlamentfbih.gov.ba

 

ХДЗ БИХ, ХСС, ХКДУ БИХ, ХСП-ХНС, ХСП ДР АС БИХ, ХДУ БИХ, ХСС СР

1. Баковић Анте

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ante.bakovic@parlamentfbih.gov.ba

2. Бошковић Младен

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

3. Чавара Маринко

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: marinko.cavara@parlamentfbih.gov.ba

4. Дејановић Делфа

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: delfa.dejanovic@parlamentfbih.gov.ba

5. Галић Петар

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  petar.galic@parlamentfbih.gov.ba

6. Клаић Маријан

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: marijan.klaic@parlamentfbih.gov.ba

7. Кнезовић Дарио

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  dario.knezovic@parlamentfbih.gov.ba

8. Колар-Јуричевић Анкица

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ankica.kolar-juricevic@parlamentfbih.gov.ba

9. Марјановић Борис

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: boris.marjanovic@parlamentfbih.gov.ba

10. Мартић Јосип

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: josip.martic@parlamentfbih.gov.ba

11. Микулић Марио

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mario.mikulic@parlamentfbih.gov.ba

12. Милићевић Јелка

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: jelka.milicevic@parlamentfbih.gov.ba

13. Муса Иван

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ivan.musa@parlamentfbih.gov.ba

14. Муса Станко

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: stanko.musa@parlamentfbih.gov.ba

15. Опсеница Горан

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: goran.opsenica@parlamentfbih.gov.ba

16. Павковић Ивица

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ivica.pavkovic@parlamentfbih.gov.ba

 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БИХ

1. Бегић Сенаид

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: senaid.begic@parlamentfbih.gov.ba

2. Бобан Иван

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ivan.boban@parlamentfbih.gov.ba

3. Ченгић Ирфан

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  irfan.cengic@parlamentfbih.gov.ba

4. Гргић Мира

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mira.grgic@parlamentfbih.gov.ba

5. Хасић Мујо

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mujo.hasic@parlamentfbih.gov.ba

6. Хелез Нијаз

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: nijaz.helez@parlamentfbih.gov.ba

7. Карајбић Елвир

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: elvir.karajbic@parlamentfbih.gov.ba

8. Машић Дамир

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: damir.masic@parlamentfbih.gov.ba

9. Муслић Албин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: albin.muslic@parlamentfbih.gov.ba

10. Прлић Лана

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: lana.prlic@parlamentfbih.gov.ba

11. Зубић Јасмина

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: јаsmina.zubic@parlamentfbih.gov.ba

 

ДФ-ГС ,Желјко Комшић:БиХ побјеђује!

1. Аџем Джевад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: dzevad.adzem@parlamentfbih.gov.ba

2. Чолпа Нихад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: nihad.colpa@parlamentfbih.gov.ba

3. Ђукић Мара

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mara.dukic@parlamentfbih.gov.ba

4. Џубур Ахмед

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: ahmed.dzubur@parlamentfbih.gov.ba

5. Хрвић Мустафа

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  mustafa.hrvic@parlamentfbih.gov.ba

6. Кратина Алма

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: alma.kratina@parlamentfbih.gov.ba

7. Мујић Зеид

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: zeid.mujic@parlamentfbih.gov.ba

8. Решидат Самер

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: samer.residat@parlamentfbih.gov.ba

9. Шарић Бахрудин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: bahrudin.saric@parlamentfbih.gov.ba

10. Жилић Хајрудин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: hajrudin.zilic@parlamentfbih.gov.ba

 

САВЕЗ ЗА БОЛЈУ БУДУЋНОСТ БИХ - ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ

1. Араповић Адис

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: adis.arapovic@parlamentfbih.gov.ba

2.  Хаджић-Бећирспахић Азра

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: azra.hadzic-becirspahic@parlamentfbih.gov.ba

3. Хуремовић Адин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: adin.huremovic@parlamentfbih.gov.ba

4. Кацила Мирсад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mirsad.kacila@parlamentfbih.gov.ba

5. Кавазовић Шемсудин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: semsudin.kavazovic@parlamentfbih.gov.ba

6. Кравић Златко

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  zlatko.kravic@parlamentfbih.gov.ba

7. Мујановић-Гламочанин Фаика

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: faika.mujanovic-glamocanin@parlamentfbih.gov.ba

8. Прашовић-Гаджо Санела

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: sanela.prasovic-gadzo@parlamentfbih.gov.ba

 

НАША СТРАНКА

1. Чамджић Мирсад

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: mirsad.camdzic@parlamentfbih.gov.ba

2. Ћудић Сабина

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: sabina.cudic@parlamentfbih.gov.ba

3. Кларић Санела

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: sanela.klaric@parlamentfbih.gov.ba

4.Кускуновић  Амела

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: amela.kuskunovic@parlamentfbih.gov.ba

5. МЕЛАНК Миомирка Мила

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: miomirka.melank@parlamentfbih.gov.ba

6. Поздер Насиха

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: nasiha.pozder@parlamentfbih.gov.ba

 

ПО НЕЗАВИСНИ БЛОК

1. Враче Елдин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: eldin.vrace@parlamentfbih.gov.ba

 

ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ

1. Хусић Азмир

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  azmir.husic@parlamentfbih.gov.ba

2. Пирић Елзина

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: elzina.piric@parlamentfbih.gov.ba

3. Топчагић Хусеин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: husein.topcagic@parlamentfbih.gov.ba

 

ХРВАТСКО ЗАЈЕДНИШТВО ХДЗ 1990 – ХСП БИХ - ХНЛ

1. Фалетар Лука

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: luka.faletar@parlamentfbih.gov.ba

2. Кришто Боро

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: boro.kristo@parlamentfbih.gov.ba

 

А-СДА ЗА ЕВРОПСКУ БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ-ЗАЈЕДНО

1. Демировић Сафер

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: safer.demirovic@parlamentfbih.gov.ba

2. Дурић Ирфан

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: irfan,duric@parlamentfbih.gov.ba

3. Нухић Тахир

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил:  tahir.nuhic@parlamentfbih.gov.ba

 

ПО НАРОД И ПРАВДА

1. Акшамија Горан

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: goran.aksamija@parlamentfbih.gov.ba

2. Музур Нермин

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: muzur.nermin@parlamentfbih.gov.ba

3. Обрадовић Амер

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: amer.obradovic@parlamentfbih.gov.ba

ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА БИХ

1. Ђогић Елма

ПОСЛАНИЧКИ КАРТОН

е-маил: elma.dogic@parlamentfbih.gov.ba

НЕЗАВИСНИ ЗАСТУПНИЦИ 

1. Атлагић Миле

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mile.atlagic@parlamentfbih.gov.ba