05. мај. 2009.

У складу с чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, обавјештавам Вас да ће се 22. сједница Представничког дома Парламента ФБиХ одржати у уторак и сриједу, 05. и 06. маја 2009. године, у 10.00. часова.  За 22. сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Економско-финансијско стање и мјере за ублажавање посљедица глобалне економске кризе,

2. Резолуција о мјерама за ублажавање финансијске кризе, предлагач: Клуб посланика СДА,

3. Приједлог закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у ФБиХ – хитни поступак,

4. Приједлог закона о допунама Закона о извршном поступку – хитни поступак,

5. Приједлог закона о допунама Закона о порезу на добит – скраћени поступак,

6. Приједлог закона о измјени Закона о лизингу – скраћени поступак,

7. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о издвајању и усмјеравању дијела прихода предузећа оствареног коришћењем хидроакумулационих објеката, група предлагача – скраћени поступак,

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и коришћењу земљишта на нивоу ФБиХ,

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним јединицама, предлагачи: Н. Сирћо и М. Заимовић,

10. Нацрт закона о здравственој заштити,

11. Нацрт закона о грађевинским производима,

12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом,

13. Приједлог стратегије околиша ФБиХ 2008.-2018.,

14. Приједлог Програма рада Представничког дома Парламента ФБиХ,

15. а) Одлука о давању сагласности за прихватање кредита Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД) за финансирање Пројекта побољшања животних услова на селу,
       б) Одлука о давању сагласности за закључивање Супсидијарног кредитног споразума између БиХ и ФБиХ за кредит Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД) за Пројекат побољшања животних услова на селу,
      ц) Пројектни споразум (Пројекат побољшања животних услова на селу) између БиХ и Међународног фонда за пољопривредни развој,
       д) Информација о кредиту Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД) за Пројекат побољшања животних услова на селу,

16. а) Одлука о давању сагласности за прихватање кредита Кувајтског фонда за арапски економски развој за Пројекат аутопут Какањ-Доња Грачаница,
       б) Одлука о давању сагласности за закључивање Супсидијарног кредитног споразума између БиХ и ФБиХ за кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој за Пројекат аутопут Какањ – Доња Грачаница,
     ц) Нацрт Кредитног споразума између БиХ заступане од стране Министарства финансија и трезора и Кувајтског фонда за арапски економски развој за финансирање Пројекта аутопут Какањ-Доња Грачаница,
       д) Информација о кредиту Кувајтског фонда за арапски економски развој за Пројекат аутоцесте Какањ – Доња Грачаница,

17. Пројекат „Развој малог и средњег подузетништва у ФБиХ“,

18.  План пословања ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево за 2009.,

19.  Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2008.,

20.  Извјештај о раду Владе ФБиХ за 2008.,

21.  Извјештај о раду Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2008. и Програм рада Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за 2009.,

22. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,

23 .Избори и именовања.


Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.