30. јун. 2009.

У складу с чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, обавјештавам Вас да ће се 23. сједница Представничког дома Парламента ФБиХ одржати у уторак и сриједу,  30. јуна и 01. јула 2009. године, у 10.00 часоваЗа 23. сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Жељезницама ФБиХ – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о измјени Закона о парничном поступку – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о обезбјеђењу средстава за редовно и безбједно снабдијевање природним гасом потрошача у ФБиХ – хитни поступак,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о наплати и дјелимичном отпису доспјелих а ненаплаћених доприноса социјалног осигурања – хитни поступак,
 5. Приједлог закона о допуни Закона о Пореској управи ФБиХ – скраћени поступак,
 6. Нацрт закона о органској пољопривреди у ФБиХ,
 7. Нацрт закона о допуни Закона о посредовању у приватном осигурању,
 8. Нацрт закона о младима ФБиХ, предлагач: Комисија за питања младих,
 9. Амандмани на Устав ФБиХ, предлагач: Уставна комисија,
 10. Годишњи извјештај о раду и активностима Порезне управе у ФБиХ за 2008.,
 11.  Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког вијећа БиХ за 2008.,
 12.  Извјештај о раду и резултатима рада Финансијске полиције ФБиХ у периоду 01.01. до 31.12.2008.,
 13.  Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2008.,
 14.  Извјештај о раду Надзорног одбора Агенције за приватизацију у ФБиХ за 2008. и План приватизације и програм рада агенције за приватизацију у ФБиХ за 2009.,
 15. Информација о одобреним трансферима за пољопривреду у 2008. – спискови корисника новчаних подршки за 2007. и 2008.,
 16. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
 17. Избори и именовања.