29. септембар. 2009.

У складу с чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, обавјештавам Вас да ће се 25. сједница Представничког дома Парламента ФБиХ одржати у уторак и сриједу,   29. и 30.  септембра 2009. године, у 10.00 сати.  За 25. сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Амандмани на Устав ФБиХ,
 2. Приједлог закона о ревизији корисника права из области борачко-инвалидске заштите – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о допунама Закона о платама и другим материјалним правима чланова органа управљања институција ФБиХ и јавних предузећа у власништву ФБиХ – скраћени поступак,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о цестовном превозу ФБиХ,
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом,
 6. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији у ФБиХ,
 7. Приједлог закона о Финансијско-информатичкој агенцији,
 8. Приједлог закона о грађевинским производима,
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу,
 10. Нацрт закона о експлозивним материјалима ФБиХ,
 11. Нацрт закона о приватним детективима,
 12. Нацрт закона о ревизији приватизације државног капитала у привредним друштвима и банкама,
 13. Нацрт закона о шумама,
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама, предлагач: Клуб посланика СДП-а,
 15. Нацрт закона о насљеђивању, предлагач: Клуб посланика БПС Сефер Халиловић,
 16. Приједлог одлуке о утврђивању Програма провођења статистичких истраживања од интереса за ФБиХ за период 2009.-2012.,
 17. Пројект „Развој трговине и домаћег тржишта у ФБиХ“
 18. Приједлог „Стратегије развоја туризма у ФБиХ за период од 2008-2012.“,
 19. Статут РТВ ФБиХ,
 20. Извјештај Парламентарне комисије одговорне за ревизију о ревизијском извјештају Буџета ФБиХ за 2007.,
 21. Извјештај о пословању ЈП Жељезнице ФБиХ за 2008.,
 22. Извјештај о раду ФЕРК-а за 2008.,
 23. Извјештај о стању пољопривреде у 2008.,
 24. Извјештај о раду Федералног правобранилаштва за 2008.,
 25. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,
 26. Избори и именовања.