27. октобар. 2009.

У складу с чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, обавјештавам Вас да ће се 26. сједница Представничког дома Парламента ФБиХ одржати у уторак и сриједу,   27. и 28.  октобра 2009. године, у 10.00 часова. За 26. сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог амандмана на Устав ФБиХ,

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима - хитни поступак,

3. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, предлагач: Клуб посланика СДП-а – хитни поступак,

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривреди - скраћени поступак,

5. Приједлог закона о Финансијско-информатичкој агенцији,

6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха,

7. Приједлог закона о ветеринарству,

8. Приједлог одлуке о набавци стана за потребе Владе ФБиХ,

9. а) Одлука о давању сагласности за прихватање кредита Европске инвестиционе банке за Пројекат Коридор Vц – прва фаза – сјевер,
   б) Одлука о давању сагласности за закључивање Супсидијарног кредитног споразума између БиХ и ФБиХ за кредит Европске инвестиционе банке за Пројекат Коридор Vц – прва фаза – сјевер,
    ц) Нацрт уговора о финансирању између Европске инвестиционе банке и БиХ и ФБиХ на Коридору Vц – прва фаза – сјевер,
    д) Информација о кредиту Европске инвестиционе банке за Пројекат Коридор Vц – прва фаза – сјевер,

10. Извјештај о раду Комисије за концесије ФБиХ за 2008.,

11. Годишњи извјештај за 2008. и полугодишњи извјештај за 2009. Омбудсмена ФБиХ,

12. Обрачун средстава у здравству у ФБиХ за 2008.,

13. Информација о господарењу шумама у ФБиХ и планови господарења шумама за 2009.,

14. Информација о имплементацији развојних пројеката у ФБиХ у 2008.

15. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у домовима Парламента ФБиХ,

16. Избори и именовања.