01. децембар. 2009.

У складу с чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, обавјештавам Вас да ће се 27. сједница Представничког дома Парламента ФБиХ одржати у уторак и сриједу,   01. и 02. децембра 2009. године, у 10.00 часова. За сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о грбу и застави ФБиХ, предлагач: Уставна комисија – хитни поступак,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ловству – скраћени поступак,
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о сјемену и садном материјалу шумских и хортикултурних врста дрвећа и грмља – скраћени поступак,
 4. Приједлог закона о фискалним системима,
 5. Приједлог закона о путевима ФБиХ,
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама,
 7. Приједлог закона о ревизији корисника права из области борачко – инвалидске заштите,
 8. Нацрт закона о сточарству,
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредног биља,
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о раду,
 11. Приједлог финансијског плана ФЕРК-а за 2010.,
 12. Годишњи извјештај о имплементацији развоја заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа у ФБиХ од доношења до краја 2008.,
 13. Извјештај о пословању привредних друштава из области енергије, рударства и индустрије у 2008. у којима Федерално министарство енергије, рударства и индустрије остварује управљачка права по основу државног капитала,
 14. Информација о снабдијевању природним гасом,
 15. Информација о вањском и унутрашњем дугу ФБиХ са стањем 30.06.2009.,
 16. Информација о провођењу болоњског процеса у ФБиХ,
 17. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито       усвојених    у  домовима Парламента ФБиХ,
 18. Избори и именовања.