21. децембар. 2009.

У складу с чланом 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, обавјештавам Вас да ће се 25. ванредна сједница Представничког дома Парламента ФБиХ одржати у понедјељак,  21. децембра 2009. године, у 11.00 часова. За ванредну сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Приједлог закона о провођењу контроле законитости права из области бранилачко-инвалидске заштите -  хитни поступак,
  2. Приједлог измјена и допуна буџета ФБиХ за 2009. – хитни поступак,
  3. Приједлог буџета ФБиХ за 2010. – хитни поступак,
  4. Приједлог закона о извршавању буџета ФБиХ за 2010. – хитни поступак,
  5. Приједлог закона о уређивању права на готовинску накнаду појединцима у ФБиХ – хитни поступак,
  6. Приједлог закона о измјени Закона о буџетима у ФБиХ – хитни поступак,
  7. Документ оквирног буџета ФБиХ за период 2010-2012.,
  8. План развојних пројеката у ФБиХ за период 2010-2012,
  9. Усаглашавање текстова приједлога закона и других аката различито усвојених у  домовима Парламента ФБиХ.