22. новембар. 2010.

ДНЕВНИ РЕД КОНСТИТУИРАЈУЋЕ СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФБИХ


1. Избор привремених комисија Представничког дома Парламента ФБиХ
            а) Избор Привремене мандатно-имунитетне комисије
            б)Избор Привремене комисије за избор и именовање

2. Конституисање Представничког дома Парламента ФБиХ
            а) Верификација мандата посланика изабраних у ПД ПФБиХ
            б)Давање свечане изјаве и уручивање сертификата о избору за посланика у Представнички дом Парламента ФБиХ

3. Избор руководства Представничког дома Парламента ФБиХ
            а)Избор предсједавајућег
            б)Избор два потпредсједавајућа
            ц)Обраћање гостију.

4.    Избор радних тијела Представничког дома Парламента ФБиХ.