09. фебруар. 2015.

На основу члана 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

2. ванредну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за понедјељак, 09. фебруара 2015. године, са почетком у 11,00 часова.

За 2. ванредну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Избор предсједника и два потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине,
  2. Приједлог Одлуке о привременом финансирању потреба Федералног завода за запошљавање Сарајево за период 1.1. до 31.3.2015. године,
  3. Приједлог Одлуке о привременом финансирању Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за период 1.1. до 31.3.2015. године,
  4. Приједлог Одлуке о привременом финансирању Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1. до 31.3.2015. године.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

 

З А П И С Н И К

2. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ, одржане 09.02.2015. године

Сједница је почела у 11.20.

Сједницом је предсједавао предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Един Мушић.

Предсједавајући Мушић поздравио је присутне.

Одсуство са сједнице оправдали су: Нермина Захировић, Елма Ђогић и Салмир Каплан.

Прије него се почело са радом, потребно је извршити верификацију мандата Хасану Муратовићу.

Мандатно-имунитетска комисија, на својој сједници 22.12.2014. године, обавила је свој дио посла и предсједник Комисије је на прошлој сједници образложио извјештај.

Са 77 гласова за, без гласова против и без уздржаних гласова, Представнички дом усвојио је извјештај Мандатно-имунитетске комисије и тиме је верификован мандат посланику Хасану Муратовићу.

Посланик Хасан Муратовић дао је свечану изјаву.

Приједлог дневног реда посланици су добили уз позив за сједницу.

У расправи о измјенама и допунама дневног реда нико није учествовао.

Са 71 гласом за, без гласова против и уз 14 уздржаних гласова, усвојен је слиједећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Избор предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ,
  2. Приједлог одлуке о привременом финансирању потреба Федералног завода за запошљавање Сарајево за период од 01.01 до 31.03.2015. године,
  3. Приједлог одлуке о привременом финансирању Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за период од 01.01. до 31.03.2015. године,
  4. Приједлог одлуке о привременом финансирању Федералног завода за пензијско-инвалидско осигурање  за период од 01.01. до 31.03.2015. године

1.         Избор предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ

Централна изборна комисија овјерила је заједничку кандидатску листу предлагача Куба делегата бошњачког народа, Клуба делегата хрватског народа и пeт делегата Клуба српског народа у Дому народа Парламента Федерације БиХ за предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ.

На заједничкој кандидатској листи           предложени су: Маринко Чавара за предсједника Федерације БиХ из реда хрватског народа, а за потпредсједнике су предложени Мелика Махмутбеговић из реда бошњачког народа и Милан Дуновић из реда српског народа.

Комисија за избор  и именовање разматрала је овај приједлог.

У име Комисије за избор и именовање додатно образложење дао је Сафет Кешо.

С обзиром на то да нико није учествовао у дискусији, са 60 гласова за, без  гласова против и уз 28 уздржаних гласова, Представнички дом Парламента Федерације БиХ  донио је Одлуку о прихваћању заједничке листе кандидата за предсједника и потпредсједнике Федерације БиХ.

2. Приједлог одлуке о привременом финансирању потреба Федералног завода за запошљавање Сарајево за период од 01.01 до 31.03.2015. године

Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације БиХ.

Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела и доставила извјештаје.

У расправи нико није учествовао.

Са 68 гласова за, без гласова против и уз 20 уздржаних гласова, усвојен је  Приједлог одлуке о привременом финансирању потреба Федералног завода за запошљавање Сарајево за период од 01.01 до 31.03.2015. године.

3. Приједлог одлуке о привременом финансирању Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за период од 01.01. до 31.03.2015. године

Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације БиХ.

Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела и доставила извјештаје.

У расправи нико није учествовао.

Са 68 гласова за, без гласова против и уз 20 уздржаних гласова, усвојен је Приједлог одлуке о привременом финансирању Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ за период од 01.01. до 31.03.2015. године.

4. Приједлог одлуке о привременом финансирању Федералног завода за пензијско-инвалидско осигурање  за период од 01.01. до 31.03.2015. године

Приједлог одлуке доставила је Влада Федерације БиХ.

Приједлог одлуке разматрала су надлежна радна тијела и доставила извјештаје.

У расправи нико није учествовао.

Са 67 гласова за, без гласова против и уз 19 уздржаних гласова усвојен је  Приједлог одлуке о привременом финансирању Федералног завода за пензијско-инвалидско осигурање  за период од 01.01. до 31.03.2015. године.

Предсједавајући је казао да ће послије сједнице Представничког дома Дом народа Парламента Федерације БиХ одржати сједницу, да би расправљали о Одлуци Централне изборне комисије, те да ће се након тога одржати 3. ванредна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ.

Предсједавајући је закључио 2. ванредну сједницу у 15.46.

Транскрипт и препис транскрипта сједнице чине саставни дио Записника.