09. фебруар. 2015.

На основу члана 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

3. ванредну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за понедјељак, 09. фебруара 2015. године, са почетком у 14,00 часова.

За 3. ванредну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Избор предсједника и два потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине,
  2. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

 

З А П И С Н И К

3. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ, одржане 09.02.2015. године

Сједница је почела у 13.50

Сједницом је предсједавао предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Един Мушић.

Предсједавајући Мушић поздравио је присутне.

Одсуство са сједнице оправдали су: Нермина Захировић, Елма Ђогић и Салмир Каплан.

Приједлог дневног реда посланици су добили уз позив за сједницу.

У расправи о измјенама и допунама дневног реда нико није учествовао.

Са 74 гласа за, без гласова против и уз 18 уздржаних гласова, усвојен је слиједећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1.  Избор предсједника и два потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине,
  2.  Избори и именовања.

1.         Избор предсједника и два потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине

На другој ванредној сједници Представнички дом донио је Одлуку о прихваћању заједничке листе кандидата за предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ.

Дом народа Парламента Федерације БиХ на наставку конституишуће сједнице није донио Одлуку о прихваћању заједничке листе кандидата за предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ, јер листа није добила потребну већину гласова у сваком клубу народа.

На истој сједници, Дом народа поново је утврдио заједничку листу кандидата за предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ коју нам је доставила предсједавајућа Дома народа, те је достављена посланицима на клупе.

На заједничкој кандидатској листи предложени су: Маринко Чавара за предсједника Федерације БиХ из реда хрватског народа, а за потпредсједнике Мелика Махмутбеговић из реда бошњачког народа и Милан Дуновић из реда српског народа.

Комисија за избор и именовање разматрала је тачку – Прихваћање заједничке листе кандидата за предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ  и утврдила Приједлог одлуке о прихваћању заједничке листе кандидата за предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ.

У име Комисије, Сафет Кешо дао је додатно образложење.

У дискусији су учествовали: Сеад Јусић, Деннис Гратз, Елвир Карајбић, Насир Бегановић, Боро Кришто и Мухарем Фишо.

У име Наше странке Деннис Гратз казао је да Наша странка неће подржати кандидатску листу.

Елвир Карајбић, у име Клуба посланика СДП-а, казао је да неће подржати предложену листу кандидата.

Насир Бегановић такође је казао да Клуб посланика СББ-а неће подржати листу, тe ћe кoд глaсaњa бити уздржaни.

Боро Кришто  казао је да ће Клуб посланика ХДЗ-1990 бити уздржан.

Мухарем Фишо казао је да ће БПС-Сефер Халиловић подржати листу кандидата.

Са 57 гласова за, једним гласом против и уз 26 уздржаних гласова, Представнички дом донио је Одлуку о прихваћању заједничке листе кандидата за предсједника и два потпредсједника  Федерације БиХ и Одлуку о избору предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ.

Новоизабрани предсједник Федерације БиХ Маринко Чавара обратио се посланицима.

Сафет Кешо, у име Комисије за избор и именовање, затражио је петоминутну паузу да би Комисија донијела Одлуку о разрјешењу Маринка Чаваре дужности потпредсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације БиХ.

Пауза пет минута.

Након паузе, на рад се прешло по тачки 2. дневног реда.

2. Избори и именовања

Комисија за избор и именовање на 3. сједници одржаној 09.02.2015. године разматрала је:

  • Разрјешење Маринка Чаваре са функције потпредсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације БиХ из реда хрватског народа,
  • Именовање потпредсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације БиХ из реда хрватског народа.

Сафет Кешо додатно је образложио извјештај. Казао је између осталог да је за кандидата за потпредсједавајућег Представничког дома из реда хрватског народа предложен Младен Бошковић.

У дискусији нико није учествовао.

Са 69 гласова за, без гласова против и уз 11 уздржаних гласова, Представнички дом донио је Одлуку о разрјешењу Маринка Чаваре са функције потпредсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације БиХ.

Са 60 гласова за, без гласова против и уз 22 уздржана гласа, Представнички дом донио је Одлуку о избору Младена Бошковића за потпредсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације БиХ.

Предсједавајући Мушић закључио је рад 3. ванредне сједнице у 15.39.

Транскрипт и препис транскрипта сједнице чине саставни дио Записника.