22. јун. 2011.

Обавјештавам Вас да ће се 2. редовна сједница  Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  сриједу,  22. јуна  2011. године у 10 часова. За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство ФБиХ -  хитни поступак,
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о банкама – хитни поступак,
 3. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о финансијској полицији-хитни поступак,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право – скраћени поступак,
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у ФБиХ – скраћени поступак,
 6. Приједлог закона о измјенама Закона о ограниченој употреби дуванских прерађевина – скраћени поступак,
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању – скраћени поступак,
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе – скраћени поступак,
 9. Приједлог закона о измјени Закона о висини стопе затезне камате на неизмирена дуговања – скраћени поступак,
 10. Нацрт закона о заштити природе,
 11. Нацрт закона о личном имену,
 12. а) Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о финансирању између БиХ и Међународне асоцијације за развој (ИДА) за реализацију Пројекта јачања здравственог сектора (ХСЕП) – додатно финансирање,
  б) Споразум о финансирању (додатно финансирање за Пројекат јачања здравственог сектора) између БиХ и Међународне асоцијације за развој,
  ц) Пројектни споразум (додатно финансирање за Пројекат јачања здравственог сектора) између Међународне асоцијације за развој и ФБиХ,
  д) Пројектни документ за додатно финансирање за предложени кредит,
  е) Усаглашени записник са преговора између БиХ и Међународне асоцијације за развојдодатног финансирања Пројекта јачања здравственог сектора,
  ф) Информација о кредиту Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој за Пројекат јачања здравственог сектора – додатно финансирање,
 13. Програм рада Владе ФБиХ за 2011. годину,
 14. Програм рада Представничког дома Парламента ФБиХ за 2011. годину,
 15. Приједлог стратегије за изједначавање могућности за лица са инвалидитетом у ФБиХ 2011 -2015. године,
 16. Приједлог одлуке о приступању изради Регулационог плана хисторијског градског подручја Благај за период од 2011. до 2021. године,
 17. Приједлог одлуке о усвајању урбанистичке основе Регулационог плана хисторијског градског подручја Почитељ за период 2008. до 2018. године,
 18. 18.Извјештај о раду Агенције за банкарство ФБиХ за 2010. са информацијом о банкарском систему ФБиХ са 31.12.2010. године, о микрокредитном систему ФБиХ са 31.12.2010. године и о Сектору лизинга у ФБиХ са 31.12.2010. године,
 19. Извјештај о раду Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине- ФЕРК-а  за 2010.годину и Приједлог финансијског плана ФЕРК-а за 2011. годину,
 20. Извјештај о раду Надзорног одбора Агенције за приватизацију у ФБиХ за 2010. годину,
 21. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2011. годину,
 22. Иницијатива за измјену Пословника Представничког дома Парламента ФБиХ,
 23. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

НАПОМЕНА: Уколико се не заврши рад по предложеном дневном реду, наставак  2. сједнице Представничког дома биће одржана  у четвртак, 23. јуна 2011. године.