14. јул. 2011.

Обавјештавам Вас да ће се 3. редовна сједница  Представничког дома Парламента ФБиХ, у складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, одржати у  четвртак, 14. јула  2011. године у 10 часова. За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ   РЕД

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о микрокредитним организацијама –хитни поступак
 2. Приједлог закона о матичној евиденцији о осигураницима, обвезницима уплате доприноса и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања  - скраћени поступак,
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити лица са душевним сметњама – скраћени поступак,
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације (предлагач: Ирфан Ајановић) – скраћени поступак,
 5. Приједлог закона о измјенама Закона о систему побољшања квалитета, сигурности и о акредитацији у здравству – скраћени поступак,
 6. Приједлог закона о финансијско – информатичкој агенцији – скраћени поступак,
 7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Јавном сервису РТВ ФБиХ,
 8. Нацрт закона о стоматолошкој дјелатности,
 9. Нацрт закона о евиденцијама у области здравства,
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о грађевинском земљишту ФБиХ,
 11. Измјене и допуне финансијског плана Завода за запошљавање за 2011. годину,
 12. Извјештај о стању у пољопривреди (Зелени извјештај) за 2010. годину,
 13. Избори и меновања.