Организација дома

КЛУБОВИ ПОСЛАНИКА

У Представничком дому образују се клубови посланика политичких странака заступлјених у Представничком дому (у далјнјем тексту: клубови посланика). 

Клубови посланика образују се као облик дјелованја посланика у Представничком дому (посебно у припремама и утврђиванју приједлог дневних редова седница Представничког дома).
 
Клуб посланика чини најманје три посланика из једне или из неколико удружених политичких странака, односно независних посланика. 

Клуб посланика има предсједника и замјеника клуба посланика који координирају рад клуба са другим клубовима посланика. 


Клубови посланика могу образовати координационо тијело за међусобну сараднју. 

Представнички дом осигурава просторије за рад клубова посланика, неопходна финансијска средства за нјихову непосредну активност у Представничком дому, документацију и друга обавјештенја у вези са радом Представничког дома, службена гласила Федерације и службена гласила Босне и Херцеговине и вршенје административно-техничких и других услуга.

 

ПРЕДСЈЕДНИЦИ КЛУБОВА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ (МАНДАТ 2018-2022 .)

Редни број Назив странке Предсједник и заменик
1 Странка демократске акције – СДА

Предсједник – Аднан Ефендић

Заменик -

  Хрватска демократска заједница – ХДЗ БИХ-ХНС

Председник – Младен Бошковић

заменик -

3 Социјалдемократска партија БиХ – СДП БИХ

 

Предсједник – Дамир Машић

заменик -

4 „Жељко Комшић – За грађанску државу – ДФ/ГС“

Предсједник – Махир Мешалић

Заменик – Хајрудин Жилић

5 Поверење (Народ и правда, СПУ БиХ)

 

Предсједник – Амра Јунузовић-Каљић

заменик -

6 Наша Странка 

Председник – Мирсад Чамџић

Замјеник - Драган Миоковић

7 НСЗ - За европску БиХ

Председник – Ирфан Дурић

Заменик – Алибеговић Илда

8 ХДЗ 1990 – ХНП

Председник – Стипе Токић

Заменик – Петар Галић

9 Странка за Босну и Херцеговину

Предсједник – Адмир Чавалић

заменик -

10 Покрет демократске акције - ПДА

 

Предсједник – Елзина Пирић

Заменик – Санди Салкић