Organizacija doma

Radna tijela

Za razmatranje pitanja koja su u nadležnosti Predstavničkog doma, za razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih opštih akata Predstavničkog doma i za pripremanje i obavljanje drugih poslova za Predstavnički dom osnivaju se stalna i povremena radna tijela. 

Radna tijela Predstavničkog doma daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Predstavnički dom o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im ovim Poslovnikom ili odlukom Predstavničkog doma data u neposrednu nadležnost. 

Radna tijela na osnovu zaključka Predstavničkog doma sprovode istragu i u tu svrhu mogu zahtijevati svjedočenja, dokaze i dokumente. 

Stalna radna tijela osnivaju se ovim Poslovnikom ili odlukom Predstavničkog doma. 
Povremena radna tijela osnivaju se zaključkom Predstavničkog doma. 

Predstavnički dom odlukom bira predsjednika, zamjenika predsjednika i članove radnog tijela koji se biraju iz reda poslanika u Predstavničkom domu. Predsjednik i zamjenik predsjednika radnog tijela ne mogu biti iz iste političke stranke.

Predstavnički dom ima sljedeća radna tijela: 

 1. Ustavna komisija
 2. Zakonodavno-pravna komisija
 3. Administrativna komisija
 4. Komisija za evropske integracije
 5. Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 6. Komisija za sigurnost
 7. Komisija za izbor i imenovanje
 8. Komisija za informisanje
 9. Komisija za jezička pitanja
 10. Mandatno-imunitetska komisija
 11. Komisija za jednakopravnost spolova
 12. Komisija za lokalnu samoupravu
 13. Komisija za pitanja mladih
 14. Etička komisija
 15. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku
 16. Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju
 17. Odbor za transport i komunikacije
 18. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju
 19. Odbor za pravdu i opštu upravu
 20. Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica
 21. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 22. Odbor za boračka i invalidska pitanja
 23. Odbor za rad i socijalnu zaštitu
 24. Odbor za zdravstvo
 25. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 26. Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH

Pored svojih stalnih radnih tijela, Predstavnički dom sa Domom naroda obrazuje:

i druga zajednička radna tijela u skladu sa odlukom koju donose oba doma Parlamenta. 

Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona stalno je radno tijelo sa potpuno istim poslovničkim statusom, pravima i dužnostima, kao i ostala radna tijela Predstavničkog doma i broji deset članova.
 
Zajedničku komisiju sačinjavaju pet poslanika koje bira Predstavnički dom, te pet delegata koje bira Dom naroda. 
Zadatak Zajedničke komisije je da domovima uputi prijedlog rješenja spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta i to usaglašavanjem spornih odredbi zakona. 

Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona vode predsjednik i zamjenik predsjednika Zajedničke komisije koji se na položaju predsjednika rotiraju svakih šest mjeseci. 

Jednog od njih bira Predstavnički dom, a drugog bira Dom naroda. Predsjednik i zamjenik predsjednika Zajedničke komisije imaju ista prava i dužnosti kao i ostali predsjednici stalnih radnih tijela u domovima Parlamenta.