Организација дома

КЛУБОВИ ПОСЛАНИКА

У Представничком дому образују се клубови посланика политичких странака заступлјених у Представничком дому (у далјнјем тексту: клубови посланика). 

Клубови посланика образују се као облик дјелованја посланика у Представничком дому (посебно у припремама и утврђиванју приједлог дневних редова седница Представничког дома).
 
Клуб посланика чини најманје три посланика из једне или из неколико удружених политичких странака, односно независних посланика. 

Клуб посланика има предсједника и замјеника клуба посланика који координирају рад клуба са другим клубовима посланика. 


Клубови посланика могу образовати координационо тијело за међусобну сараднју. 

Представнички дом осигурава просторије за рад клубова посланика, неопходна финансијска средства за нјихову непосредну активност у Представничком дому, документацију и друга обавјештенја у вези са радом Представничког дома, службена гласила Федерације и службена гласила Босне и Херцеговине и вршенје административно-техничких и других услуга.

 

ПРЕДСЈЕДНИЦИ КЛУБОВА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ (МАНДАТ 2018-2022 .)

Редни број Назив странке Предсједник и заменик
1 Странка демоктратске акције (СДА) Аднан Ефендић, предсједник
2 Хрватска демократска заједница БИХ - ХДЗ-ХНС

Маријан Клајић, предсједник

Ивица Павковић, заменик предсједника

3 Социјалдемократска партија БИХ

Дамир Машић, предсједник

Мира Гргић, заменик  предсједника

4 Демократска фронта Алма Кратина, предсједник
5 Наша странка

Сабина Ћудић, предсједник

Насиха Поздер, заменик предсједник

6 Клуб независних заступника Златко Ерцеговић, предсједник
7 Клуб независних заступника "ДРЖАВА" Адис Араповић, предсједник
8 Савез за болју будућност - Фахрудин Радончић Санела Прашовић-Гаджо, предсједник
9 ХДЗ 1990 - Самостални заступници

Боро Кришто, предсједник

Петар Галић, заменик предсједника

10 Клуб посланика Народ и правда i Независни блок

Горан Акшамија, предсједник

Амер Обрадовић, заменик предсједника

11 Покрет демократске акције ПДА

Елзина Пирић, предсједник

Азмир Хусић, заменик предсједника

12 Клуб Народни европски савез Босне и Херцеговине 

Ирфан Дурић, предсједник

Тахир Нухић, заменик предсједника