Материјали у процедури

Материјали у процедури

img

Приједлог одлуке о давању сагласности на измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину (остале измјене и допуне), измјене и допуне Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2022. годину. 2022. (Прилог И) (Остале измјене и допуне) и Одлука о начину провођења ребаланса Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину (Остале измјене и допуне) додаци)