Парламент Федерације Босне и Херцеговине

Хамдије Крешевљаковића бр. 3

71000 Сарајево

Босна и Херцеговина

Телефон - Централа: + 387 33 219 190

 

ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

Мирсад Заимовић, предсједавајући

Тел:+ 387 33 263 585

Фаx: +387 33 223 623

е маил: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

Младен Бошковић, потпредсједавајући

Тел: +387 33 225 321/ +387 33 226 655

Фаx:+387 33  203-232

е маил: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

Иван Миличевић,  секретар

Тел: +387 33 209 720

е маил:  ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba