Парламент Федерације Босне и Херцеговине

Хамдије Крешевљаковића бр. 3

71000 Сарајево

Босна и Херцеговина

Телефон - Централа: + 387 33 219 190