Стручна служба 

 

Представнички дом има стручну службу у којој раде државни службеници и намјештеници који извршавају послове за потребе Представничког дома 

У стручној служби Представничког дома  постоје организациона тијела и то :

  1. Кабинет предсједавајућег Представничког дома 
  2. Кабинет подпредсједавајућих 
  3. Кабинет секретара Представничког дома 
  4. Служба радних тијела Представничког дома

Стручна служба Представничког дома обавља тачно утврђене послове  који су предвиђени Уставом , законима , Пословником Представничког дома и интерним правним актима .

Стручна служба Представничког дома

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ - СЕКРЕТАР ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА

Ivan Miličević, sekretar

тел: 033/ 209-720

е-маил: strucna.sluzbazd@parlamentfbih.gov.ba

Уред секретара  Шефица одсјека за сједницу и сједницу колегија 

Стела Ибровић

тел: 033/ 407-991

е-маил: strucna.sluzbazd@parlamentfbih.gov.ba

е-маил: stela.ibrovic@parlamentfbih.gov.ba

Виши самостални референт припрему сједница 

Гордана Ризван

тел: 033/ 407-991

е-маил: strucna.sluzbazd@parlamentfbih.gov.ba

е-маил: gordana.rizvan@parlamentfbih.gov.ba,

Šefica Odsjeka za objavu zakona, izvornika i usaglašavanje zakonskih tekstova

Амела Чампара 

тел: 033/ 447-447

е-маил: amela.campara@parlamentfbih.gov.ba

ИТ Послови 

Алмир Асотић

тел: 033/200-495

е-маил: almir.asotic@parlamentfbih.gov.ba

Славко Козарић 

тел: 033/200-495

е-маил: slavko.kozaric@parlamentfbih.gov.ba

Стручни савјетник за јавне набавке 

Едис Таловић 

тел: 033/216-784

е-маил: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

Возач 

Јосип Счреилечнер 

тел: 033/203-234

е-маил: josip.schreilechner@parlamentfbih.gov.ba

Кабинет предсједавајућег 

 

тел: 033/ 263-585

Fax: 033/ 223-623

е-маил: kabinet.predsjedavajuce@parlamentfbih.gov.ba

Шефица кабинета 

Адела Кулаш 

тел: 033/263-536

е-маил: adela.kulas@parlamentfbih.gov.ba

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА

Санела Ибрица-Мујчиновић

тел: 033/ 212-519

е-маил: sanela.mujcinovic-ibrica@parlamentfbih.gov.ba

ШЕФИЦА ОДСЈЕКА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Елвира Хабота

тел: 033/586-306

е-маил: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Ема Јукић

тел: 033/263-585

е-маил: ema.jukic@parlamentfbih.gov.ba

ВОЗАЧ 

Адин Ризвановић

тел: 033/263-585

е-маил: adin.rizvanovic@parlamentfbih.gov.ba

Кабинет подпредсједавајућег    

тел: 033/ 225-321; 033/ 226-655

Fax: 033/ 203-232

Шефица кабинета 

Биљана Андрић

тел: 033/445-391

е-маил: biljana.andric@parlamentfbih.gov.ba

Стручни сарадник за припрему седница

Едита Мартиновић

тел: 033/225-321

е-маил: edita.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

DALJE O POSLOVIMA STRUČNE SLUŽBE MOŽETE PRONAĆI OVDJE.