Комисија за европске интеграције

Komisija za evropske integracije Predstavničkog doma PFBiH razmatra:

 

· pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;

· praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije;

· uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa komisijama i tijelima u čijoj su nadležnosti evropske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

· praćenje izvršavanja prava i obaveza Federacije Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;

· analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Evropskom unijom;

· učešće u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin evropski put;

· sarađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Evropske unije;

· organizovanje prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;

· pohranjivanje i sistematsko prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s Evropskom unijom;

· informisanje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Evropske unije Bosni i Hercegovini;

· informisanje o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, i

· druga pitanja.

 

U Komisiju za evropske integracije Predstavničkog Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

 

Predsjednik Mirsad Zaimović
Zamjenik Mladen Bošković
Članovi
Adnan Efendić
Damir Mašić
Marijan Klaić
Alma Kratina
Sanela Prašović
Sabina Ćudić
Elzina Pirić
Goran Akšamija
Zlatko Ercegović
Irfan Durić
Boro Krišto
Kontakt

Sekretarka Komisije za evropske integracije

Elvira Habota

broj telefona: 033/586-306

email: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba