Организација дома

Колегијум

У Представничком дому оснива се Колегиј Представничког дома (у даљем тексту: Колегиј), који се састоји од: предсједавајућег Представничког дома, потпредсједавајућих Представничког дома, секретара Представничког дома и предсједника клубова посланика у Представничком дому. 

У циљу усклађивања рада Представничког дома Колегиј:

  • координира активности у припремама сједница Представничког дома и утврђивању дневних редова на тим сједницама;
  • покреће иницијативу да се одређена питања расправе у радним тијелима Представничког дома;
  • стара  се о остваривању права и дужности посланика у вези са вршењем њихове функције;
  • стара се о остваривању сарадње са Домом народа;
  • стара се о остваривању права и дужности Представничког дома  према предсједнику Федерације и потпредсједницима Федерације и премијеру и Влади Федерације, у складу са Уставом Федерације;
  • стара се о остваривању сарадње са политичким организацијама и удружењима грађана;
  • стара  се о остваривању међупарламентарне  сарадње и
  • разматра иницијативе и приједлоге упућене Представничком дому.