Организација дома

Предсједавајућa Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Мирјана Маринковић-Лепић

е-маил: mirjana.marinkovic-lepic@parlamentfbih.gov.ba

е-маил: kabinet.predsjedavajuce@parlamentfbih.gov.ba

тел: 033/263-586

 

Подпредсједавајућа Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Едина Габела

е-маил: edina.gabela@parlamentfbih.gov.ba

тел: 033/226-655, 033/203-260

 

Подпредсједавајући Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Младен Бошковић

е-маил: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

тел033/226-655, 033/225-321

 

Секретар Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Ivan Miličević

е-маил: ured.tajnika@parlamentfbih.gov.ba

тел: 033/209-720