Организација дома

Руководство

ПРEДСJEДAВAJУЋИ ПРEДСTAВНИЧКOГ ДOMA

Мирсад Заимовић, предсједавајући

Тел: 263 585

Факс: 223 623

е-маил: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

ПОТПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА

Младен Бошковић, потпредсједавајући

Тел: 225-321, 226-655

Факс: 203-232

е-маил: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

СЕКРЕТАР ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА

Иван Миличевић, секретар

Тел: 033/209-720

е-маил: ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba,

е-маил: ured.tajnika@parlamentfbih.gov.ba