У Парламенту Федерације Босне и Херцеговине одржан радно-консултативни састанак представника парламентарних странака