Мирјана Маринковић Лепић: Свака власт, у највећој мери, своју сврху црпи из бриге о најосетљивијим, а посебно о деци без родитељског старања